דבר תורה פרשת לך לך


דבר תורה לפרשת לך לך - בפרשת לך לך התורה מתחילה לספר לנו על אברהם אבינו על הנסיונות שהיו לו על חייו,אבל בדרך כלל שהתורה מתחילה לספר על צדיק היא מספר על מעשיו הטובים והמידות הטובות שלו ואצל אברהם כלום לא כתוב, דוגמא בולטת זה שבפרשה שעברה התורה מספרת על נח, ואיך שהיא מתחילה לכתוב עליו כתוב" נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את ה' התהלך נח" רואים שהכתוב מתאר אותו שהיה צדיק והלך בדרכי ה'.

אז מה כל כך מיוחד היה באברהם שלא כתוב על צדיקותו?

הטעם לכך, הוא שאברהם היה אבי האומה היהודית(ישראלית),ה' רצה להגיד לנו שאברהם לא נבחר בגלל מעשיו הטובים(והיו הרבה כאלה) אלא בגלל היותו בחירה "סגולית" לכן לא משנה מה היה עושה אחר כך תמיד היה נשאר עם ישראל, וכמובן זה מושלך ישירות אלינו שאנחנו צריכים להבין שגם אם נעשה חטאים עדיין תמיד נשאר בניו של ה' וחלק מעם ישראל! כי כמו שכתוב "יהודי שחטא יהודי הוא" ולכן תמיד ישאר חלק מעם ישראל כי אנחנו לא תלויים באיש אחד אלא אנחנו בחירה סגולית ולא פרטית כמו נח שהיה  חשוב שיכתבו שהוא צדיק.

אז בעז"ה שתמיד נעבוד את ה' בשמחה ונדע שגם אם לפעמים אנחנו עוברים עברה, ה' תמיד אוהב אותנו ותמיד רוצה שנחזור בתשובה ושנמשיך להיות בניו תמיד, שנזכה לעובדו בשמחה‎:-) שבת שלום! 

16 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"אתם נצבים היום כולכם" עם ישראל כאשר כרת ברית עם ה' בהר סיני, הוא הפך לעם היחיד שיספר לעולם את נפלאות ה', ודרכנו ה' מתגלה. ובלשון הרב קוק זצ"ל "כנסת ישראל מלבשת את ה' המתגלה בעולם הכללי" ולכן כל אחד ו