דבר תורה פרשת ניצבים וילך התש"פ

"אתם נצבים היום כולכם"

עם ישראל כאשר כרת ברית עם ה' בהר סיני, הוא הפך לעם היחיד שיספר לעולם את נפלאות ה', ודרכנו ה' מתגלה.

ובלשון הרב קוק זצ"ל "כנסת ישראל מלבשת את ה' המתגלה בעולם הכללי" ולכן כל אחד ואחת מעם ישראל חייב לרתום את עצמו למטרה העצומה הזאת!

קידוש שם ה' בעולם הוא עיקר התפילה בימים נוראים,ולא ענייננו האישיים! ועלינו למנוע את חילול ה' הנורא, כל זמן שהעולם לא הגיע לתכליתו ויש בו רע.

אומות העולם יכולים להגיד איפה ה' שלכם? למה יש בעולם הרבה רע! אם יש ה' שרוצה בטוב! ולכן אנחנו מתפללים "מלוך על כל העולם כולו בכבודך" , "ויקבלו כולם עול מלכותך". בראש השנה אנחנו מוספים את הבקשה "זכרנו לחיים טובים מלך החפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך ה' חיים" שכל התפילות שלנו מכוונת אל ה' ולהמליכו למלך.

אומרים שמי שמתפלל בשביל עצמו בראש השנה דומה לכלב שכל הזמן נובח הב-הב-הב, ואומר תן לי וכל העניין של "להתייצב על ה" זה להתפלל לא על עצמנו, אלא שלא יהיה חילול ה' גדול!

שנזכה להמליך את ה' ביראה ובשמחה וברצון ושיהיה לנו שבת שלום ושנה טובה ומתוקה!

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

דבר תורה לפרשת לך לך - בפרשת לך לך התורה מתחילה לספר לנו על אברהם אבינו על הנסיונות שהיו לו על חייו,אבל בדרך כלל שהתורה מתחילה לספר על צדיק היא מספר על מעשיו הטובים והמידות הטובות שלו ואצל אברהם כלום